Privacystatement

Bij Voedselbank vinden we het respecteren van je privacy erg belangrijk.
Wij hebben daarom een privacyreglement vastgesteld, waarin is opgenomen welke gegevens wij noteren en op welke wijze wij daarmee omgaan.
Wij realiseren ons ten volle dat veel van ons klanten schoorvoetend gebruik maken van de voedselbank. Bestuursleden en vrijwilligers, die niet direct met het uitdelen van pakketten te maken hebben, weten dan ook niet wie klant van de voedselbank is.

Wij hebben een en ander vastgelegd in het Privacy statement Voedselbank Schiermonnikoog

Integriteitscode
Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Klik hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.