ANBI instelling

Het kan financieel aantrekkelijk zijn om uw donatie voor 5 jaar of langer vast te leggen. Bij uw aangifte inkomstenbelasting is dat een zekere aftrekpost, zonder dat u te maken heeft met het zogenaamde drempelbedrag.

Omdat wij hopen binnenkort een ANBI-instelling zijn kunt u wellicht bij een donatie of een gift in aanmerking komen voor aftrek bij de inkomstenbelasting. Meer informatie over deze aftrek vindt u hier: ANBI.