Over ons

De Voedselbank Schiermonnikoog is opgericht op 12-08-2020 en lid van Voedselbanken Nederland.
Het gezamenlijke doel van alle Voedselbanken is: Op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het verhelpen van (verborgen) armoede en tegen gaan van verspilling. Voedselbank Schiermonnikoog was aanvankelijk aangehaakt bij Voedselbank Dongeradeel. Omdat de vervoerskosten van Dokkum naar Schiermonnikoog een groot deel van het budget opslokten, hebben we besloten om op Schiermonnikoog een eigen Voedselbank op te richten. We willen graag een circulair eiland worden en zijn en met dit initiatief dragen wij daaraan bij. Voedselbank Dongeradeel verzorgt nog wel de screening voor ons.

Voedselbank Schiermonnikoog bestaat uit de volgende personen:

Janneke van der Velde, voorzitter
Monique Talsma, secretaris
Ilja Zonneveld, penningmeester
Gabriëlle van der Jagt, vrijwilliger
Marianne van Hall, vrijwilliger

Al deze personen onderschrijven de landelijke Integriteitscode en er is een aanvraag gedaan voor een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).
Het bestuur is te bereiken via onze secretaris

Wist u dat de eerste Voedselbank in Nederland werd in 2002 opgericht door Sjaak en Clara Sies in Rotterdam? Sindsdien hebben vele vrijwilligers Voedselbanken opgericht in vele gemeenten. Voedselbanken zijn onafhankelijke organisaties, opgericht en gerund door vrijwilligers. De Voedselbanken zijn absoluut NIET opgericht door de overheid.