Bestuur

Voedselbank Schiermonnikoog bestaat uit de volgende personen:

Janneke van der Velde, voorzitter
Monique Talsma, secretaris
Ilja Zonneveld, penningmeester
Gabriëlle van der Jagt, vrijwilliger
Marianne van Hall, vrijwilliger

Al deze personen onderschrijven de landelijke Integriteitscode en er is een aanvraag gedaan voor een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).
Het bestuur is te bereiken via onze secretaris